(1)
A’yun , W. M. .; Hidayatullah, . A. H. . PERSPEKTIF MASLAHAH DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENGENAI HARTA DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Harmoni 2023, 22, 22-47.